Edhe joduhanpirësit mund të sëmuren nga kan.ceri, sim.ptoma e parë është kjo lloj kolle

Edhe pse pirja e duhanit është shkaktare madje për 85 për qind të rasteve të sëm.undjeve nga kan.ceri i mushkërive, sepse në cigare gjenden madje 60 materie kan.cerogjene, nuk do të thotë që dikush që nuk është duhanpirës nuk mund të sëm.uret nga kjo sëm.undje e rrez.ikshme

Loading poll ...

Aq më parë, kohëve të fundit është shtuar numri i joduhanpirësve të sëmurë nga kan.ceri i mushkërive, ndërsa gjatë shtatë vjetëve të fundit është dyfishuar.

Dr. Eric Lim ka bërë studimin i cili ka treguar që pothuajse një e treta e pacientëve të cilët vuajnë nga ky lloj kan.ceri janë në të vërtetë joduhanpirësit.

Te këta pacientë është shumë më e vështirë të zbulohet sëm.undja, sepse është e njohur që si sim.ptomë e parë shfaqet kolla.

Duhanpirësit kolliten edhe nga tymi i cigares, apo gjithashtu i kushtojnë kujdes kësaj dukurie. Ata dinë që janë në rre.zik nga sëm.urja, dhe sado që të tingëllojë si paradoksale, shkojnë në kontrolle sapo të vërejnë ndryshim në mënyrën apo intensitetin e kollitjes.

– Kur duhanpirësi shkon te mjeku për shkak të kollës, pothuajse në 100 për qind të rasteve dërgohen në rëntgen të mushkërie apo në skaner.

Kur joduhanpirësi shkon te mjeku për shkak të kollës, kryesisht konsiderohet që është fjala për ftohje, prandaj një herë shërohet nga ftohja dhe kështu arrihet deri te vonesa e diagnostikimit të drejtë, gjë që natyrisht vështirëson shërimin – thotë dr. Lim.

Për shkak të kësaj, është me rëndësi të dëgjoni organizmin tuaj dhe të reagoni nëse kolla zgjat më shumë se dy javë, çfarëdo që të jetë ajo, sepse është minimumi që diçka ju irriton dhe natyrisht menjëherë duhet përjashtuar edhe sëm.undjet e rrez.ikshme.

Ka shumë shkaktarë për shfaqjen e kan.cerit të mushkërive, madje edhe te joduhanpirësit, ndërkaq vetëm një shkaktar përfshin materiet volatile organike të cilat shpesh gjenden në kozmetikë ,do i’u luteshim te na ndihmonit qe te mirmbajme faqen vetem duke shtypur mbi (Foton) e cila ndodhet direkt pas perfundimit te fjalise . Faleminderit per mbeshtetjen SHQIPE .