Kjo është arsyeja pse nuk mund të dilni duke qeshur në foton e pasaportës

Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil rekomandon që fotot e pasaportave të kenë një “shprehi neutrale” që të përdoren nga sistemet e njohjes së fytyrës apo nga punonjësit e pikave doganore që duhet të bëjnë krahasimin.

Loading poll ...

Kjo teknologji kërkon disa standarte.

Kur p.sh goja është e hapur në një foto pasaporte, kjo e vështirëson punën e aparaturës që ka si funksion njohjen e fytyrës apo të punonjësit të pikës kufitare që duhet të bëjë krahasimin me sy.

Në funksion të këtij sistemi janë edhe përmasat e fotos, ndriçimi, sfondi i fotos etj.Në këtë mënyrë, makineria që skanon foton bën një hartë matematikore duke llogaritur distancën mes syve, hundën etj.

Çdo gjë që fsheh ose shtrembëron këto elemente, si p.sh. vënia e syzeve apo edhe buzëqeshja, redukton efektivitetin e algoritmit që përdoret.

E njëjta gjë do të ndodhte edhe me njerëzit që duhet të bëjnë krahasimin mes personit që kanë përballë dhe personit të fotografuar në pasaportë.

Realisht, pak persona janë të buzëqeshur kur zbresin nga avioni pas një udhëtimi 12 orësh ose kur merren në pyetje në kufi.

Ndaj, fotoja e pasaportës duhet të jetë me shprehi neutrale.