Cilët meshkuj preferojnë gjoksin e madh, cilët gjoksin më të vogël

Psikologët Viren Swami dhe Martin J. Tovee, kanë bërë dy eksperimente për të zbuluar se në ç’mënyrë statusi ekonomik i mashkullit ndikon në atë që a i preferon femrat me gjoks të vogël apo me gjoks më të madh.

Në eksperimentin e parë janë përfshirë 266 meshkuj. Secilit kandidat i janë treguar figura të animuara të femrave me madhësi të ndryshme të gjoksit. Ata pastaj i kanë vlerësuar nga një deri në pesë në bazë të nivelit të tërheqshmërisë së tipit të caktuar.

Ka rezultuar që meshkujt me status më të ulët socio-ekonomik konsiderojnë që gjoksi i madh është më tërheqës nga ata që kanë të ardhura të të larta.

Në eksperimentin e dytë dëshiruan të konstatojnë se a ndikon uria në atë se a janë më të prirë ndaj gjoksit të madh apo gjoksit të vogël femëror, duke pasur parasysh që gjoksi asociacion në lindjen dhe rritjen e fëmijës.

TS Poll - Loading poll ...

Të uriturit dhe të ngopurit

Hulumtuesit kanë shfrytëzuar grupin e meshkujve të uritur dhe grupin e atyre të ngopur, të cilëve sërish u kanë treguar gjokse të ndryshme të animuara të femrave.

Meshkujt të cilët i kanë parë këto gjokse të animuara të cilët kanë qenë të uritur kanë qenë të ngazëlluar me gjokset e bujshme të femrave, për dallim nga ata të cilët ishin të ngopur dhe konsideronin që më joshëse janë gjokset e vogla.

Pra, nga këto eksperimente mund të konkludohet që gjokset e mëdha femërore i preferojnë meshkujt e uritur me të ardhura të ulëta, ndërsa gjokset e vogla i preferojnë meshkujt e ngopur me të ardhura më të larta.Related Articles

Back to top button