LifeStyle

Kalimi i kohës para ekranit vonon zhvillimin e fëmijëve

Studimet e kryera në Japoni përcaktuan se koha që fëmijët kalojnë para ekranit shkakton vonesa në zhvillimin e tyre në shumë fusha.

Revista “American Medical Association of Pediatrics (JAMA)” publikoi studimin e kryer midis korrikut 2013 dhe marsit 2017 si pjesë e Projektit Megabank të Kolegjit Mjekësor Tohoku në Japoni.

Në studim, 7.097 fëmijë nga 50 klinika dhe spitale të ndryshme në provincat Miyagi dhe Ivate u vendosën të kalonin kohë në pajisje teknologjike si tableta, telefona, kompjuterë dhe televizorë, dhe u ekzaminua efekti i kësaj në zhvillimin e fëmijëve.

Nga fëmijët që u ndoqën, 3.440 (48,5 për qind) kaluan më pak se 1 orë në ditë në ekran, 2.095 (29,5 për qind) kaluan 1 ose 2 orë, 290 (4,1 për qind) kaluan më shumë se 4 orë.

Theksohet se kalimi i kohës para ekranit nga mosha 1 vjeç e në vazhdim shkakton vonesa në zhvillimin e aftësive komunikuese dhe në grupmoshën 2-4 vjeç vonon zgjidhjen e problemeve.

U përcaktua se fëmijët që kalojnë më shumë se 4 orë në ditë para ekranit kanë më shumë gjasa të kenë vonesa në zhvillim.

Përveç kësaj, u arrit në përfundimin se 1.532 nga 7.977 fëmijë (21,6 për qind) kishin vonesa të vazhdueshme zhvillimore.

Studiuesit theksuan se vonesat në zhvillim nuk shkaktohen drejtpërdrejt nga kalimi i kohës para ekranit, por nga fëmijët që kalojnë më pak kohë ballë për ballë me njerëzit e tjerë.