LifeStyle

Këto janë pompa të njohura burgu: Vetëm një e këtillë zëvendëson 10 të zakonshme

Ekzistojnë disa variante të këtyre pompave – atë më të vështirën rrallëkush mund ta bëjë

Kanë marrë emrin pompa për shkak se mund të bëhen në qeli burgu, ku nuk ka vend për pompa të zakonshme.

Ekzistojnë disa variante të këtyre pompave – atë më të vështirën rrallëkush mund ta bëjë.

Ndërkaq ajo më e lehta është shumë më e vështirë se pompat e zakonshme.

Shikoni videon dhe provoni të bëni ndonjërën nga këto variante.