LifeStyle

Mjekët pohojnë se të bërtiturat ndaj fëmijës mund të shkaktojnë depresion dhe ulje të vetëbesimit

Prindërimi është një nga detyrat më të vështira në jetë, pasi rritja dhe mirë edukimi i fëmijëve nuk është i lehtë. Pavarësisht kësaj, nuk duhet t’u bërtisni vazhdimisht fëmijëve sepse mund të shkaktojë dëme të përhershme.

Si njerëz, natyrisht që të gjithë ne kemi temperamente që ndryshojnë sipas situatës. ‘The Journal of Child Development’ botoi një studim, përmes të cilit thekson se e bërtitura rregullisht mund të ketë të njëjtat efekte si goditja e fëmijëve.

Fëmijët, të cilëve u është bërtitur rregullisht, kanë më shumë ndjenja depresioni dhe ankthi. Nëse bërtisni me fëmijët tuaj, bëni që ata të bërtasin tek njerëzit e tjerë ose presin që t’u bërtitet edhe kur të rriten, sipas Positive Outlook dhe kjo tregon ndikimin psikologjik që ka shkaktuar e bërtitura tek ta.

Prindërit kanë pushtet mbi fëmijët e tyre, sepse ofrojnë gjithçka për ta, si sigurimi i ushqimit, strehimit dhe dashurisë. Duke u frikësuar në mënyrë implicite ndikon në ndjenjën e tyre të sigurisë, sipas Dr. Laura Markham.

E bërtitura mund të ndryshojë rrugët neurologjike në trurin e fëmijës, duke i bërë ata të luftojnë, gëzojnë ose ngrijnë. Pastaj, këto lloje përgjigjesh futen në trurin e fëmijës dhe ndikojnë në personalitetin e tyre. E bërtitura është zakonisht joefektive. Kjo i bën fëmijët të mos duan t’ju dëgjojnë. E bërtitura tregon se prindërit janë shumë të dobët ose të lodhur për t’i trajtuar fëmijët me emocione të shëndetshme.

Dr. Alan Kazdin (një profesor i psikologjisë dhe psikiatrisë së fëmijëve në Yale)shpjegon se sjellja agresive nuk është mënyra e duhur për të ndryshuar zakonet e fëmijëve.

Biseda e qetë është mënyra se si një prind duhet t’i drejtojë fëmijët. Duke përdorur një ndjenjë humori duke qenë autoritar dhe duke u lidhur me ta gjithashtu mund të ndihmojë, por ata duhet të dinë se çfarë kanë bërë keq.

Këtu ndodh përforcimi pozitiv dhe negativ. Lavdërojini ata nëse kanë bërë atë që duhet të bëjnë. Nëse jo, atyre u duhet dhënë dënimi pa ju bërtitur ose pa qenë shumë agresiv. E bërtitura një herë në një kohë është e mirë, sidomos në rastet kur ndodhin gjëra që nuk duhen toleruar, p.sh goditja e motrave dhe vëllezërve. Ata duhet të tronditen në mënyrë që situata e rrezikshme të mos përsëritet. Në këtë rast rreziku i krijimit të një rruge nervore për luftën, gëzimin ose përgjigjen e ngrirë është i justifikuar. Megjithatë, pasi të keni marrë vëmendjen e tyre, duhet ta qetësoni zërin kur të përmirësoni situatën.