LifeStyle

Në heshtjen e mendjes është e vërteta për ne

Ne nuk jemi mendimet tona dhe nëse duam të eksplorojmë të vërtetën, ia vlen të qetësohemi, të qëndrojmë të vetëdijshëm dhe të vëzhgojmë veten nga pozicioni i një vëzhguesi.

Ne nuk jemi mendimi ynë për veten dhe të tjerët. Ne nuk jemi siç mendojnë të tjerët për ne.

Ne jemi një ndryshim i vazhdueshëm dhe mësojmë nga çdo përvojë. Ne nuk jemi e kaluara jonë.

Ne nuk jemi të kushtëzuar nga sukseset apo dështimet. Ne nuk jemi iluzioni ynë (ose i të tjerëve) për ne.

Ne jemi.

Jemi përtej hapësirës së mendimit”.

Nsërsa “Individualiteti do të thotë të bëhesh “individ” dhe, për aq sa “individualiteti” përfshin veçantinë tonë më të brendshme, të fundit dhe të pakrahasueshme, ai gjithashtu nënkupton të bëhesh vetvetja. Prandaj, ne mund ta përkthejmë individualizimin si “ardhje në vetvete”.

“Trajtojeni veten sikur të ishit një prind për veten tuaj që do të dëshironit ta kishit si fëmijë.

Faleni veten kur bëni një gabim, inkurajoni veten kur përparoni, ndihmojeni veten kur pengoheni dhe shpërblejeni veten kur keni sukses. Bëhuni drita juaj diku më thellë.

Merrni frymë. Lëreni të shkojë. Dhe kujtojini vetes se pikërisht ky moment është i vetmi që e dini se e keni me siguri.

Përshëndetje Drita e Brendshme

“Zemra juaj gjeneron një fushë elektromagnetike që arrin disa metra jashtë trupit tuaj fizik. Njerëzit mund t’ju ndjejnë.

Zemra juaj gjeneron 60 herë më shumë bio-elektricitet se truri juaj.

Fusha e energjisë e zemrës suaj mund të qetësojë, qetësojë dhe rigjallërojë çdo qelizë në trupin tuaj.

Aktiviteti në zemrën tuaj mund të matet në valët e trurit të dikujt afër jush.

Zemra juaj forcohet nga ndjenjat e dashurisë, gëzimit, dhembshurisë, vlerësimit dhe mosgjykimit.

Energjia e zemrës suaj mund të jetë burimi i guximit, forcës dhe ndjenjës së vetvetes.”

Poashtu “Trupi juaj hyjnor kujton gjithçka.

Ajo kujton çdo emocion dhe çdo lëndim. Kujton çdo gëzim dhe dashurinë e origjinës.

Njohja e trupit tuaj është shumë e rëndësishme në rrugën për të kuptuar veten.

Kur mësoni të komunikoni me trupin tuaj, do të mësoni të jetoni në butësi dhe paqe.

Trupi juaj nuk ekziston veçmas jush, dhe ju nuk ekzistoni këtu në tokë pa të.

Kështu që ia vlen ta duash dhe ta pranosh trupin tënd.

Trupi juaj është gjithmonë me ju.

Trupi juaj është gjithmonë për ju.

Ajo meriton të vihet re

Ajo meriton të vishet me admirim dhe vlerësim

Ajo meriton respekt dhe paqe

Ajo meriton vëmendje dhe kujdes”.

Pra “Energjia, si ju, nuk ka fillim dhe nuk ka fund. Ajo nuk mund të shkatërrohet kurrë. Ajo është vetëm gjendje që ndryshon gjithmonë.”