LifeStyle

Pse njerëzit e kanë të vështirë të pranojnë gabimet

Arsyet pas frazave si “Nuk mund ta pranoj gabimin tim” janë të shumta, por jo gjithmonë të dukshme. Ato mund të jenë të fshehura në thellësi të pamatshme të shpirtit ose në faktorë të dukshëm, dhe sado justifikime të sugjerohen, ato gjithmonë do të pasqyrojnë luftën që shumë njerëz duhet të bëjnë për të njohur gabimet e tyre.

Sa më sipër vërehet në një artikull të fundit nga psikologu amerikan Dr. Mark Travers, duke u përpjekur të shpjegojë vështirësinë e shumë njerëzve për të pranuar diçka krejtësisht normale; se, si pjesa tjetër e botës, edhe ata ndonjëherë mund të çmenden. Megjithatë, mospranimi i keqbërjes dhe nxjerrja e justifikimeve mund të zhvillohet në një model të përsëritur që parandalon vetë-përmirësimin dhe prish marrëdhëniet.

Pse po ndodh kjo dhe si mund ta ndryshojmë atë? Përgjigjet eksperti.

TS Poll - Loading poll ...

1. Është mendimi i lartë për veten

Pse e kemi kaq të vështirë të pranojmë se kemi bërë një gabim?

Është legjitime që disa nga zgjedhjet dhe sjelljet tona personale të formohen nga nevoja për të mbrojtur dëshirat dhe të drejtat tona individuale. Megjithatë, ekziston një vijë e hollë midis kësaj dhe egoizmit, një ego e fryrë që, sipas Dr. Travers, do të na fusë në një flluskë perfeksionizmi dhe vetë-mashtrimi, në shtrirjen e së cilës do ta gjejmë veten duke thënë: “Unë duhet gjithmonë te kem te drejtë dhe nuk mund të bëj gabime.’

Pasojat shkojnë më thellë pasi pranimi i një gabimi do të shihet si një goditje ndaj ndjenjës së krenarisë dhe një shenjë dobësie, duke çuar në sjellje vetëshkatërruese si: iluzioni i epërsisë që heq detyrimet dhe bindjen ndaj rregullave dhe shumëfishon të drejtat, duke rezultuar në sjellje shpesh të pamatura dhe indiferencë ndaj pasojave të tyre
intransigjenca dhe monolititeti, kështu që i vetmi realitet i pranueshëm është i yni, i cili nuk përfshin mendimet e parëndësishme dhe të kota të të tjerëve.
duke pranuar vetëm ata që pajtohen me mendimin tonë; Sipas një studimi në European Economic Review, punonjësit nuk do të refuzojnë vëzhgimet dhe komentet nga eprorët e tyre nëse nuk janë në përputhje me imazhin e mirë që kanë për veten e tyre.

2. Plagët e fshehura

Përvojat e kaluara do të luajnë një rol të rëndësishëm në formësimin e perceptimeve dhe sjelljeve tona aktuale. Sipas ekspertit, ka të paktën tre arsye pse përvojat e fëmijërisë mund të jenë përgjegjëse për pamundësinë për të pranuar gabimet dhe pasigurinë që shkakton:

frika nga ndëshkimi; qortimet, ndëshkimet dhe nënçmimi për gabimet e parëndësishme në fëmijëri, ndoshta do të bëhen arsye për të mos pranuar gabimin në jetën e rritur, nga frika e mizorisë së padrejtë.
frika nga kritika; fëmijët që do të pranonin lavdërime ose kritika bazuar vetëm në arritjet dhe dështimet e tyre, kanë më shumë gjasa të bëhen të rritur që fshehin gabimet e tyre për të mos prishur imazhin e tyre.
modelet e roleve: fëmijët që nuk i kanë parë prindërit ose kujdestarët e tyre të shprehin pendim, dhembshuri ose falje, vështirë se do të ndjekin sjellje të ndryshme.
A ka vend për ndryshim? Sipas një artikulli në Buletinin e Personalitetit dhe Psikologjisë Sociale, kur njerëzit kuptojnë se personaliteti nuk është një faktor i pandryshueshëm, ata ka të ngjarë të pranojnë gabimet e tyre, duke gjetur në to një rast – ose pikënisje – për ndryshim pozitiv.

Me fjalë të tjera, marrja e përgjegjësisë është hapi i parë drejt ndryshimit, por vetëm nëse vendoset besimi se ndryshimi mund të ndodhë.