Spiritualiteti shkon përtej psikologjisë

Nuk është e lehtë të përkufizosh spiritualitetin. Është një fjalë e përdorur gjerësisht në fe, në të cilën përkufizohet si ajo sferë e jetës ku Zoti është i pranishëm. Megjithatë, feja nuk është e vetmja sferë në të cilën shfaqet spiritualiteti; nga pikëpamja filozofike, kjo fjalë mund të ketë kuptime të tjera.

Jashtë fesë është e zakonshme të mendohet se spiritualiteti dhe psikologjia janë e njëjta gjë. Nga ky këndvështrim, ajo që përbën këtë spiritualitet do të ishin të gjitha mendimet, ndjenjat dhe emocionet që mbartim brenda nesh. Megjithatë, nuk është plotësisht e saktë: spiritualiteti shkon përtej aspektit psikologjik.

Ka shumë filozofi dhe praktika që e përkufizojnë spiritualitetin si çdo gjë që i jep njeriut një ndjenjë transcendence për jetën. Në këtë këndvështrim, shpirtërorja ka të bëjë me praktikën e virtytit, me synimin për të arritur një gjendje lirie ose çlirimi ose, në çdo rast, një gjendje evolucioni më të madh.

Të qenit spiritualë jashtë fesë

Nuk është e nevojshme të besosh në Zot për të qenë spiritual. Ka njerëz që nuk kënaqen duke qenë individë të mirë apo qytetarë model, shkojnë shumë më tej. Ata duan që jeta e tyre të bëhet pasqyrë e virtyteve të mëdha njerëzore ose qëllimeve të mëdha të njerëzimit.

Kjo, natyrisht, përfshin botën e psikologjisë, por e kapërcen atë. Sfera shpirtërore është ajo që mund të quhet sfera e etikës. Kujdes, jo morali, por pikërisht ajo që është etike. Spiritualiteti nuk kërkon të përmbushë mandatet shoqërore apo morale, por të sjellë vlerat në shprehjen e tyre maksimale.

Shumë njerëz që lartësojnë spiritualitetin në jetën e tyre flasin për një “fuqi më të lartë”, por ata nuk e kuptojnë domosdoshmërisht atë si një qenie specifike. Ajo fuqi më e lartë mund të jetë vetë natyra, liria, mirëkuptimi, njerëzimi dhe një mori konceptesh të tjera të larta.

Rëndësia e spiritualitetit

Spiritualiteti shkon përtej kërkimit të mirëqenies psikologjike. Nuk është një metodë apo një rrugë për të kapërcyer depresionin, ankthin dhe të gjitha problemet që mundojnë mendjet e shumë njerëzve sot. Megjithatë, nuk ka dyshim se një nga rezultatet e spiritualitetit është në fakt një gjendje psikologjike më e ekuilibruar.

Spiritualiteti luan një rol të rëndësishëm, për shembull, në rehabilitimin e njerëzve me varësi. Ata që jetojnë të bllokuar në këto probleme priren të vuajnë një proces dekadimi të vlerave të tyre, të etikës së tyre. Ata mund të arrijnë në pikën ku të jenë në gjendje të bëjnë gjithçka për të marrë drogën. Për këtë arsye, një pjesë e madhe e rehabilitimit të tyre konsiston në dhënien e vlerave të reja virtyteve të mëdha njerëzore.

Spiritualiteti ka fuqi të jashtëzakonshme: ai jep forcë për të arritur qëllimet dhe objektivat. Është shumë më tepër se vullneti. Ai bazohet në bindjen dhe dëshirën për të kapërcyer nivelet dhe për të arritur një transcendencë më të madhe.

Shumë nga burrat dhe gratë e mëdha të historisë kanë gjetur tek shpirtërorja, forcën për të arritur vepra të vërteta. Ata mundën të kapërcenin pengesa të mëdha për të arritur qëllimin që ata e konsideronin të jashtëzakonshëm.

Spiritualiteti në jetën e përditshme

Për të krijuar një lidhje të vërtetë me ato vlera në të cilat besoni vërtet, nuk keni nevojë të regjistroheni në një klasë joga ose të kërkoni një audiencë me Dalai Laman. As qëllimi juaj nuk duhet të jetë të ndryshoni njerëzimin apo të jeni model i mirësisë. E vetmja gjë që duhet të bëni, në fillim, është të dëgjoni zërin tuaj të brendshëm.

Si përfundim, bëhet fjalë për të promovuar zgjimin e ndërgjegjes tuaj dhe për të kuptuar vendin tuaj në botë. Përtej të qenit baballarë apo nëna, ju jeni edukatorë të një qenieje të re të gjallë. Përtej të qenit punëtorë, ju jeni një element që kontribuoni në përparimin e komunitetit, të një vendi, të një planeti. Dhe ju nuk jeni thjesht qytetarë, ju jeni pjesë e një historie, pasojat e së cilës për të nesërmen janë rezultat i veprimeve të sotme.

Të qenit shpirtëror është një mënyrë për të parë, por përkthehet në një mënyrë të qenit. Hapja e syve për të parë veten dhe për të parë botën përreth jep fuqi të pafundme. Kjo gjendje nuk arrihet brenda natës, por është rezultat i reflektimeve të mëdha dhe krahasimeve të thella me veten. Megjithatë, është padyshim edhe mënyra më e sigurt për t’i dhënë një kuptim të vërtetë dhe të thellë rrugëtimit tonë në këtë planet. / bota.al


Related Articles

Back to top button