LifeStyle

Zakoni i përditshëm që ndikon në një sjellje të keqe të fëmijëve

Një zakon i përditshëm i shumicës së fëmijëve duket se i prek ata në fusha të ndryshme, madje edhe në sjelljen e tyre.

Kjo është treguar nga disa studime dhe një studim i ri në të cilin epidemiologia e sjelljes Valerie Carson dhe ekipi i saj hulumtues ekzaminuan marrëdhëniet midis aktivitetit fizik dhe sjelljes sedentare dhe aftësive sociale tek të vegjlit 1-2, 2-3 dhe 3-4 vjeç në 251 fëmijë.

Procedura e ndjekur ishte si më poshtë: Studiuesit matën nivelet e aktivitetit fizik të fëmijëve duke përdorur sensorë lëvizjeje për një javë në të tre pikat e moshës. Në të njëjtën periudhë prindërit iu përgjigjën një ditari ku raportonin se sa kohë kalonin fëmijët e tyre para ekraneve si dhe aftësitë e tyre sociale.

TS Poll - Loading poll ...

Përgjigjet për aftësitë sociale u ndanë në nënkategoritë e mëposhtme: a) Shprehja, sa mirë ndërveprojnë dhe lidhen me fëmijët e tjerë, b) Pajtueshmëria, aftësia e fëmijës për të ndihmuar të tjerët, për të ndjekur rregullat dhe për të marrë udhëzime, dhe c) Siklet, aspektet negative. të sjelljeve të tilla si ngacmimi ose përpjekja për të tërhequr më shumë vëmendje.

Sipas rezultateve: Sa më shumë kohë që fëmijët kalonin para ekraneve, aq më pak aftësi sociale kishin. Koha para ekranit u shoqërua ndjeshëm me një vlerësim më të ulët në fushat e shprehjes dhe konformitetit – aspektet pozitive të aftësive sociale – ndërsa domeni negativ i bezdisjes u rrit.

“Koha para ekranit ishte e lidhur negativisht me aftësitë sociale të fëmijërisë së hershme. Fatkeqësisht, këto modele sjelljeje nëse vendosen në fëmijërinë e hershme duket se vazhdojnë ndërsa fëmija rritet.

Për shembull, mospërdorimi i ekraneve në foshnjëri ka qenë i lidhur me rezultate më të mira në arsim, rehabilitim profesional dhe shëndet mendor, si dhe me aktivitet më të ulët kriminal dhe përdorimin e substancave në adoleshencë dhe moshë madhore.

Ne gjithmonë kemi besuar se mënyra më ekonomike dhe më efikase për një jetë të shëndetshme është parandalimi i hershëm. Me kalimin e kohës bëhet edhe më e vështirë të ndryshohen këto sjellje veçanërisht kur bëhet fjalë për ekranet pasi ato mund të krijojnë varësi”, tha Dr. Carson.